саясат

Келечек колубузда

Келечек колубузда

Кыргыз калкы кылымдардын кыйрында көөнөрбөй, канчалаган кылымдарды карытып келген. Көөнөрбөс комузун күүгө келтирип колго кармап, калпактарын калтырбай кийишип, кыргыз каадасын кадырлашкан. Коктудан-кокту которуп, кыр-кырларды кыдырып, […]